Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm iVMS-4500

B1: Tải phần mềm iVMS-4500 về máy điện thoại
Vào App Store (đối với iPhone, iPad) hoặc Play Store (đối với hệ điều hành Android)
Chọn biểu tượng kính lúp => Nhập tên phần mềm iVMS-4500” => Chọn cài đặt.P
Nếu đã tải sẵn phần mềm rồi thì nó hiện ra chữ OPEN hoặc MỞ. Nếu bạn chưa tải ứng dụng thì nhấn chữ TẢI XUỐNG hoặc GET để tải ứng dụng này về máy.

B2:Trên giao diện chính của phần mềm kích vào biểu tượng vòng tròn có 3 dấu gạch ngang
để cài đặt => Devices

1. Alias : tùy đặt tên
2.Register Mode : HiDDNS
3. Address : ***
5. User Name : ***
6. Password : ***
7, Camera No : Không cần chỉnh gì hết nó tự nhận .
8, Lưu lại bằng cách nhấn biểu tượng vòng tròng cái đĩa mềm
Định nghĩa:
Channel 5 -> Phòng 1
Channel 6 -> Phòng 2
Channel 8 -> Lớp
Channel 12 -> Phòng 3

* ĐỐI VỚI MÁY TÍNH BÀN, LAPTOP
Tải và cài đặt phần mềm iVMS-4200(v2.3.0.5)
Bước 1: Cài đạt iVMS-4200 client và chạy.
Bước 2: Nhập
USER NAME : Tên
PASSWORD : ***
Channel 5 -> Phòng 1
Channel 6 -> Phòng 2
Channel 8 -> Lớp 2
Channel 12 -> Phòng 3
Main View: xem trực tiếp
Remote Playback: xem lại