Reggio Phát triển tối đa tiềm năng của trẻ

Nhà Trường luôn tâm huyết với việc phát triển của bé và nỗ lực không ngừng để mang tới môi trường giáo dục phù hợp cho trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và kiến ​​tạo, sử dụng phương pháp học tập tự định hướng, trải nghiệm trong môi trường theo các mối quan hệ. Đội ngũ giáo viên và các chuyên gia giáo dục của chúng tôi luôn quan tâm và coi trẻ là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục.

tam-nhin.gif
Trẻ được phát triển tối đa tiềm năng của mình qua nhiều lĩnh vực