Toán

Toán

Hình ảnh lớp học Toán

Thí nghiệm

Thí nghiệm

Hình ảnh các bé học thí nghiệm

Phương pháp giáo dục Montessori

Phương pháp giáo dục Montessori

Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori. Đây là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác.

Kỹ năng

Kỹ năng

Hình ảnh các bé học kỹ năng

Kể chuyện

Kể chuyện

Lớp học kể chuyện

Học tiếng Anh

Học tiếng Anh

Hình ảnh lớp học tiếng Anh

Học chữ

Học chữ

Hình ảnh lớp học chữ

Phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman

Phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman

Glenn Doman – cha đẻ của phương pháp giáo dục con từ nhỏ Glenn Doman chính là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho xu hướng giáo dục.

Kiến thức giao thông

Kiến thức giao thông

Hình ảnh học kiến thức về giao thông cho các em